Home | Kontakt |

POSLÁNÍ A CÍLE

Posláním našeho domova je vytváření optimálních podmínek pro vývoj dětí od 3 do 18 let, které byly soudně svěřeny do ústavní péče. Pokud po dovršení zletilosti chtějí dokončit své vzdělání, můžeme jim poskytnout samostatnou bytovou jednotku a podpůrnou péči týmu. Našim cílem je úspěšné zařazení dětí a dospívajících do společnosti. Chceme rozvinout jejich potenciál, naučit je navazovat a udržet fungující mezilidské vztahy a umožnit jim vést naplněný život.

Specifika našeho domova:

malý počet dětí
V našem domově žije maximálně 12 dětí. Vybavení domova i jeho provoz tak odpovídá běžné domácnosti a děti se na péči o ní podílejí. Protože domov je v bývalém statku s velkým pozemkem, mají děti možnost vyzkoušet si také péči o zahradu. Tak mohou získat praktické dovednosti pro dospělý život.
dva vychovatelé ve službě
O děti se stará tým sedmi denních a nočních vychovatelů. Poskytují dětem více individuální pozornosti a péče než je běžné. Děti u nás zažívají ve službě dvojici vychovatelů ve složení muž a žena a získávají zkušenost se vztahy a rolemi, které mezi dospělými vznikají.
podpora činnosti dětí mimo dětský domov
Chtěli bychom, aby naše děti byly integrovány do běžného života jako jejich spolužáci a kamarádi. Proto jsou členy kroužků nebo sportovních oddílů mimo dětský domov, jezdí na dětské tábory jednotlivě podle vlastního výběru, mohou si přivést i navštěvovat kamarády.
supervize týmu
Práce s dětmi, které mají za sebou mnoho bolestných a traumatických zkušenosti, je velice náročná. Našemu týmu je k dispozici školený nezávislý odborník, se kterým se mohou poradit při řešení obtížných situací, které při výchově dětí vznikají. Supervize je významnou ochranou před vyhořením našich zaměstnanců.
podpora fungujících rodinných vztahů
Většině našich dětí velmi záleží na vztazích s jejich rodiči a rodinnými příslušníky, a proto se je snažíme podporovat. Rodiče jsou zváni, aby se účastnili například oslav narozenin nebo jiných společných akcí domova. V létě mohou využít nabídky ubytování v našem areálu a být svým dětem nablízku i když nejsou ze středočeského kraje.
web jarkajones 2009